Bereket Un | Düztabanlı Silo

1221 model - 4 silo - 7.108 m³ 

Türkiye / Malatya