Seyyar Tüp Konveyör
Seyyar Tüp Konveyör, tahılların belirli yüksekligˆe ve mesafelere, belirli açılarla tas¸ınmasını sagˆlar. Yüksek kapasitelerde tahıl ve taneli ürün aktarabilen özel tasarım konveyörüdür. Sagˆlam zincir sistemine eklenmis¸ ve mukavemeti arttırılmıs¸ plastik paletler sayesinde 100t\s ve 160t\s gibi yüksek kapasitelerde de hasarsız ürün tas¸ıma özelligˆine sahiptir. Zincirle tas¸ıma yaptıgˆı için helezon yapraklarına göre ömrü çok daha uzundur. 
Seyyar Tüp Konveyör elektrik motoru veya traktörden tahrik edilebilen bir tasarımdır. Elektrigˆin olmadıgˆı yerlerde de bu avantajı sayesinde rahatlıkla kullanılabilir. Yüksek kapasitede tahıl tas¸ıdıgˆı için enerji ve is¸çilikten tasarruf sagˆlar. 
Seyyar helezona göre daha sessizdir. Daha uzun mesafelere ve daha yüksek kapasitelerde tahıl tas¸ıyabilir. Ayrıca seyyar helezon benzeri açıkta çalıs¸an bir bölümü olmadıgˆı için is¸ sagˆlıgˆı ve güvenligˆinde daha etkin koruma sagˆlar. 
Seyyar Tüp Konveyör çes¸itli uzunluklarda üretilerek ihtiyaç duyulan uzunlugˆa ve yüksekligˆe ulas¸abilir. Seyyar Tüp Konveyör gövdeden tas¸ıyıcı teker bagˆlantılı tasarımı sayesinde seyyar ve sabit kullanıma olanak sagˆlar. Bu yönüyle tesis içerisinde istenilen her yere konumlandırılabilme özelligˆine sahiptir. Açılı ve yatay pozisyonlarda da sorunsuzca kullanılabilir. 
Maxporter Seyyar Tüp Konveyör tahıllarda hasarı en aza indirgeyecek s¸ekilde her türlü tahıl tas¸ımasını gerçekles¸tirir. Yüksek kapasitede hızlı çalıs¸tıgˆı için degˆis¸ken hava s¸artlarına da hızlı reaksiyon gösterir. 
Maxporter Seyyar Tüp Konveyörün bakımı kolay ve zahmetsizdir. Gündelik kontrolleri yapıldıktan sonra sorunsuz çalıs¸ır. Herhangi bir arıza meydana geldigˆinde teknik servisimiz size destek verecektir. 
Maxporter Seyyar Tüp Konveyör 2 yıl üretici firma garantilidir*. 
*imalat ve montaj hatalarına kars¸ı garanti kapsamındadır. 
Los documentos no están disponibles
Accesorios