Baharoğlu Tarım | Düz Tabanlı Silo

1112 model - 1 silo - 879 m³

Türkiye / Gaziantep