Çankırı Un | Düz Tabanlı Silo

2417 model - 2 silo - 12.372 m³

Türkiye / Çankırı