Tambur tip ön temizleme makinesi tahıl içerisinde bulunantoz ve makinede takılı olan eleklerin deliklerinden geçmeyecek
büyüklükteki yabancı kaba cisimlerin ayıklanması içinkullanılır.Makine iki kısımdan oluşur, birinci kısım, tahıl içindeki tozu
ayırabilmek için bir hava kanalı ve aspirasyon sistemi vardır,bu kısım opsiyonel olarak satılır, Burada aspirasyon sonrası
tozu, ister toz siklonuna, ister opsiyonel olarak bir filtreye gönderebilirsiniz.İkinci kısım tambur şeklindeki silindirik bir elektir, bu elek,kapasite ve sınıflandırma isteğine göre farklı sayılarda max.5 bölmeye kadar dizaynı mevcuttur. Kendi ekseni etrafındadönen tambur içindeki paletler ters yönde dönerek daha verimli bir eleme sağlarken, dışındaki fırça sistemide tıkananelek gözeneklerini açarak makinenin verimini artırır.Temizleme makinesinin kapasitesi, tamburun çapına, uzunluğuna,
dönme hızına, tamburun açısına, bölme sayısına,makineye takılmış elekler üzerindeki delik çaplarına ve tahılın kirliliğine göre değişkenlik göstermektedir, kapasitetablolarında her zaman maximum değerler verilir, bu değişkenlere göre kapasitede değişkenlik gösterecektir. Genel olarak kapasite, istenilen temizleme verimliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterirde denilebilir.
Makineyi düşük kapasitelerde çalıştırmak ve makineye tahıl büyüklüğüne uygun elekler takılması temizleme kalitesini
artıracak, bununla birlikte kapasiteyi düşürecektir.Tambur tipi ön temizleme makinesinde en iyi verim kurutahıl ile elde edilir. Ürün neminin artması kapasiteyi düşürecektir.
  Genelde tavsiye edilen tahıl kirliği %2 civarında olan ve 0,769 kg/m3 yoğunluktaki ve nemdeki tahıl için max. kapasiteler geçerlidir.Tambur tip ön temizleme makinesi kaba temizleme için kullanılır.