Certificats De Qualité


Mysilo tarafından tedarik edilen bütün hammadde ve yardımcı malzemelere uygulanan Giriş Kalite Kontrol Testleri sonucunda, kaliteli ham madde ile üretim yapılması sağlanır. Üretimin her aşamasında uygulanan Birim Kalite Kontrol Testleri ile ürünlerdeki tolerans minimum seviyeye indirgenir.
 
Ürünler sevk edilmeden önce de, aynı şekilde Çıkış Kalite Kontrol Testleri'ne tabi tutularak hatalı ürün sevkıyatı önlenmiş olur.
 
5


60'


1500'


2000'