Beşlerim Un ve Yem | Düz Tabanlı Silo

1122 model - 4 silo - 6.212 m³

Türkiye / Erzurum