Güzel Un | Düz Tabanlı Silo

1815 model - 2 silo - 6.036 m³

Türkiye / Konya