Kızıltepe Un | Düz Tabanlı Silo

1615 model - 2 silo - 4.710 m³

Türkiye / Mardin