Keskin Tarım Kredi Koop | Düz Tabanlı Silo

1217 model - 2 silo - 4.002 m³

Türkiye / Kırıkkale