Hayraboğlu Yağlı Tohumlar Koop.

2217 model - 2 silo - 10.296 m³

Türkiye / Tekirdağ