Dip Sıyırıcı

Silo boşaltma işlemi silo tabanındaki boşaltma helezonu veya konveyör ile yapılır. Dip sıyırıcılar, düztabanlı silolarda, silo içindeki tahıl kendi şev akışı ile boşaldıktan sonra, tabanda kalan tahılı boşaltmak için kullanılır.

Dip sıyırıcılar P ve S serisi olmak üzere 2 ana grupta toplayabiliriz. Bunlarda yıllık kullanım sayısına, kapasiteye göre değişiklik gösterir. P serisi kürek kısmı daha güçlendirilmiş konstrüksiyona sahiptir. S serisi P serisine göre daha ekonomik yapıya sahiptir.