Hamitoğulları Un | Düz Tabanlı Silo

1828 model - 2 silo - 10.732 m³

Türkiye / Mardin