Dip Sıyırıcı
 
Silo boşaltma işlemi silo tabanındaki boşaltma helezonu veya konveyör ile yapılır. Dip sıyırıcılar, düz tabanlı silolarda, silo içindeki tahıl kendi şev akışı ile boşaldıktan sonra , tabanda kalan tahılı boşaltmak için kullanılır. 
Dip sıyırıcılar P ve S serisi olmak üzere 2 ana grupta toplayabiliriz. Bunlarda yıllık kullanım sayısına , kapasiteye göre değişiklik gösterir. P serisi kürek kısmı daha güçlendirilmiş konstrüksiyona sahiptir. S serisi P serisine göre daha ekonomik yapıya sahiptir.
dip
Aksesuarlar